SRB-föreningens vårmöte på Örnsro, Skara 7 mars

Välkomna till SRB-föreningens vårmöte onsdagen den 7 mars på Örnsro, Skara

Mötet börjar kl 10.00, kaffe från 09.30 och avslutas ca 15:30 med kaffe

PROGRAM

• Nytt från VikingGenetics – Sara Wiklert-Pettersson

• NTM-revideringen påbörjades förra året och ska bli klar till hösten 2018-Emma Carlén,

VäxaSverige redovisar vad som gjorts och vad som ska göras framåt. Tillfälle till diskussion

LUNCH

• Tjurvisning på Örnsro

• Föreningen fyller 90 år i år. John Cochrane från Skottland ger en historisk tillbakablick på

Ayrshirerasens historia och SRB:s begynnelse.

• Om föreningens projekt märkesskydd av SRB-kött

Konferensavgift 200:- Anmälan senast 28 februari till telefon: 0511-26798, mail: lina.ragnarsson@srb-foreningen.se

Skriv ett inlägg