Årsmöte Västra Sveriges koklubb

Årsmöte med västra Sveriges koklubb med gårdsbesök På Stallbergs lantbruk Vara tis den 6:e mars kl 10:30 Klubben bjuder på förmiddagskaffe och lunch

Som vanligt prisutdelningar till besättningar och kor Anmälan för lunchens skull gärna sms Bernt Larsson 070-3172382 eller Martin Grahm.070-5408525

Skriv ett inlägg