Holstein-föreningen

Gill Zeilon
Daggstigen 2, 590 80 Södra Vi
070-548 1933
gill.zeilon@telia.com


Eva/ Bram Krijger
Hult 3, 548 93 Lyrestad
070-7443378
bramkrijger@hotmail.com