Livdjursförmedling

SRB föreningen har djur för förmedling Både KRAV och Konventionella

Alla provtagna för agalaktie, staff aurus, salmonella.

Kvigor både oseminerade och dräktiga från flera besättningar

För mer information kontakta

Bernt Ljungqvist 0321-521 23 eller mobil 070-652 65 35

2019-01-30