Livdjursförmedling

SRB föreningen har förmedling av kor och kvigor

För mer information kontakta

Bernt Ljungqvist 0321-521 23 eller mobil 070-652 65 35

ekeslunda206@gmail.com

2019-07-31