Holstein-föreningen

Gill Zeilon
Daggstigen 2
590 80 Södra Vi

070-548 19 33
gill.zeilon@telia.com

Eva Bram/Krijger
Hult 3
548 93 Lyrestad

070-744 33 78
bramkrijger@hotmail.com