Ungdomsklubbar och SRB ungdomsgrupp

SRB:s ungdomsgrupp för medlemmar upptill 35 år

Avsikten med gruppen är att i nära kontakt med SRB-föreningens styrelse ge ungdomar en inblick i styrelsearbetet och tillfälle att framföra sina åsikter om rasen och dess framtid.

Gruppen vill ge kointresserade ungdomar möjlighet att träffa likasinnade och under trevliga former diskutera avel, utbyta erfarenheter och se goda exempel på framgångsrikt företagande med SRB kor.

SRB-föreningen arbetar för SRB-rasen och dess uppfödare. Föreningen arrangerar årsstämma och vårmöte. SRB-bladet ges ut tre gånger per år. SRB-föreningen arrangerar årligen både nationella och lokala utställningar. Vi har även en livdjursförmedling

SRB ungdoms styrelse vald vid årsmötet 2018

Ordförande Mikaela Samuelsson, Stumsnäs Myrgatu, Vikarbyn 0707347903

Ledamöter

Björn Johansson, Aspa Gård, Aspabruk 070-2639784

Marie Arvidsson, Brogärdet, Järnforsen 070-6537535

Nils-Olof Bratt, Österböle, Rengsjö 073-0557687

Niklas Fernström, Lyrestad nicklas99fernstrom@outlook.com

Oskar Karlsson, Salltorp 120, 311 65 Vessigebro, osk_3@hotmail.com

Erica Thor, Prosttorp 13, 575 96 Eksjö, erika.thor@outlook.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Showmanship kompendie

Rekommendationer

Showmanship  med kvigor ålder  från 6 månader upp till 3 mån före kalvning

Showmanship med kor från rek, 17 år eller då man är kapabel att visa en ko, men det ska var egen ko och man får inte tävla med både kviga och ko. Rekommendationen att man tävlar med kvigor till 25 kvarstår. Man tävlar alla i samma grupp med kor eller delar dem i ålder, vid möjlighet om det är många anmälda

Barn som inte fyllt 8 år ska få omdöme men inte placeras.

Barn som fyllt 8 men inte 13 år får placering.

För ungdomar 13-25 år kan flera delmoment såsom preparering av kalvens bädd, tvättning klippning mm komma att läggas till tävlingen. De lokala utställnings kommittéerna väljer sedan vilka moment som ska ingå i just deras utställning. Vill man ha gå med kor bestäms detta av den lokal utställningskommitten

Hallands Kalvelit

Skånesemins ungdomsklubb

Tjust Ungdomsklubb

Smålands kalvklubb

Smålands kalvklubb

Vikbolandets kalvklubb

Östergötlands SRBklubb Östergötlandskalvklubb

Calmare Young Farmers

Dalarnas Kalvklubb

Gävleborgs Ungdomsklubb

Kronobergs kalvklubb

Norrbottens kalvklubb

Östergötlands kalvklubb

Östergötlands SRBklubb

Cow Junior Club

VästraGötalandsVapen

SRB-föreningen

SRBföreningen

Holstein-föreningen

Gotlands kalvklubb

Gestad Ungdomsklubb