Avelsmål

Avelsmålet för SRB beskrivs i NTM (Nordic Total Merit), vilket är det totala avelsvärdet för alla de egenskaper som ingår i avelsmålet. Varje egenskap har en ekonomisk vikt som är baserad på förhållanden i de nordiska länderna. NTM är uppdelat på produktionsegenskaper, hälsa och reproduktion och funktionella egenskaper. VikingRed är det gemensamma avelsprogrammet för de tre nordiska ländernas raser där Svensk Röd och Vit Boskap (SRB), Dansk Röd (RDM) samt Finskt Ayrshire (FAY) ingår. Programmet administreras av VikingGenetics som arbetar efter avelsmålet som bestäms av de tre rasföreningarna i ett nära samarbete. Avelsmålet för programmet VikingRed är en frisk ko med god fertilitet, lätta kalvningar, bra exteriör och hög produktion. Avelsvärderingen görs av NAV (Nordisk Avelsvärdering).

PRODUKTIONSEGENSKAPER
Mjölkproduktion:
Mjölk-, fett- och proteinmängd

Tillväxt
Daglig tillväxt och klassificering av tjuravkomma

HÄLSA OCH REPRODUKTION
Dotterfertilitet
Dagar från kalvning till första insemination, dagar från kalvning till sista insemination, antal inseminationer och omlöpningsprocent

Kalvning
Kalvöverlevnad, lätta kalvningar och storlek på kalv

Ungdjursöverlevnad
Kvigor och tjurkalvars överlevnad tidigt och sent under uppfödningen

Juverhälsa
Kliniska mastiter, celltal, främre juveranfästning och juverdjup

Klövhälsa
10 olika klövsjukdomar

Övrig hälsa
Tidiga och sena fruktsamhetsbehandlingar, metaboliska sjukdomar, ben- och klövsjukdomar

Hållbarhet
Dagar i produktion – från första kalvning till slutet av tredje laktationen

FUNKTIONELLA EGENSKAPER
Exteriör
22 egenskaper kombinerat till kropp, ben och juver

Mjölkbarhet
Enligt skala från fråga vid exteriörbedömning samt flöde, kg fett och protein per minut

Temperament
Från fråga vid exteriörbedömning

Utöver ovanstående egenskaper kommer sparat foder att inkluderas i NTM i november 2020. Sparat foder är ett mått på fodereffektivitet och delas upp på underhållsbehov och metabolisk effektivitet.

REGISTRERINGAR
Dataregistreringen i de nordiska länderna är unikt då data från många olika källor samlas i en databas:

– Mjölkproducenter
– Robotar
– Provmjölkning
– Slakterier
– Veterinärer
– Klövverkare
– Seminörer
– Exteriörbedömare

Referens: VikingGenetics

Läs mer: