Rasstandard för SRB – Svensk Röd och Vit Boskap

SRB rasen är en lönsam komfortko som kombinerar bra avkastning med höga halter av fett och protein. Rasens goda hälsoegenskaper är unika och ger förutsättningar för bästa möjliga produktionsekonomi.

ALMÄNT
SRB-kon ska vara högproducerande med mjölk, även under skilda förhållanden, med bibehållet höga halter av fett och protein.

Rasens goda hälsoegenskaper är unika och ger förutsättningar för bästa möjliga produktionsekonomi. Lätta kalvningar, god fertilitet och bra juverhälsa kännetecknar rasen. Gott lynne och bra mjölkbarhet ska också vara rasens kännetecken.

Färgen är röd eller röd och vit.

KROPP
Helhetsintrycket av kon ska ge intryck av styrka, hållbarhet och elegans med lagom muskelfylld kropp. Rasens optimum är 143 – 145 cm i korshöjd avser vuxen ko, variation på ± 3 cm är acceptabel, samt ha en levande vikt på 550 – 650 kg. Kroppen ska ha ett lagom brett och djupt bröst, 6 – 7 i linjär beskrivning, med välvda markerade revben. Bålen ska vara lagom djup, 6 – 7 i linjär beskrivning. Överlinjen ska vara rak och stark, och korset ska vara långt och välformat, svagt sluttande.

BEN
Torra relativt flata ben med markerad hasvinkel 150 – 160 °. Torra ledgångar med välvinklad elastisk kotled. Välformade klövar med relativt hög trakt. Benställningen ska vara parallell bakifrån och rörelserna ska ge långt och parallellt steg.

JUVER
Juvret ska vara grunt relativt ålder och ligamentet starkt med djup längdspalt. Framjuvret ska ha stark bred och lång anfästning. Bakjuvret ska vara högt och brett anfästat med rak profil. Spenarna ska vara lagom långa och breda, något konformade, välplacerade på juverdelens lägsta punkt. Spenarna ska också vara lodrätt riktade och ej för tätt placerade bak. Juvervävnaden ska vara mjuk och elastisk.

SRB – DEN EKONOMISKA KON
För att vara ekonomisk skall kon effektivt producera mjölk och kött som marknaden betalar för, vara frisk, bli dräktig, föda levande kalvar vid okomplicerade förlossningar och fungera i besättningen samt vara lätt att arbeta med.

Reviderat 2008-02-18

Stamboksregler SRB och RB