Medlem

SRB föreningen är en intresseförening med lokala klubbar över hela landet. Som medlem får du vår tidning SRB-bladet 3 gånger per år, kallelse till aktiviteter i din lokala SRB-klubb. Vi ansvarar för stamboksföring av SRB djur och är med och ordnar utställningar, ungdomsläger etc. Föreningen anordnar varje år vårmöte, höstmöte och årsstämma. För medlemmar  under 35 år finns SRB ungdom.

Medlemsavgift 2020

Personmedlemsavgift      250 kr , under 20 år  50 kr

Besättningsavgift            600 kr + 112 kr moms

Klubbavgift                      30–120 kr beroende på klubb

Blankett för ny medlem finns här.