Medlem

SRB-Föreningen är en intresseförening med lokala klubbar över hela landet. Som medlem får du vår tidning SRB-bladet 3 gånger per år, kallelse till aktiviteter i din lokala SRB-klubb. Vi ansvarar för stamboksföring av SRB-djur och är med och ordnar utställningar, ungdomsläger etc. Föreningen anordnar varje år vårmöte, höstmöte och årsstämma.

Medlemsavgift 2024

Personmedlemsavgift      350 kr , under 20 år  50 kr

Besättningsavgift            700 kr + 112 kr moms

Klubbavgift                      30–120 kr beroende på klubb

Blankett för ny medlem finns här.