Medlem

SRB-Föreningen är en intresseförening med lokala klubbar över hela landet. Som medlem får du vår tidning SRB-bladet 3 gånger per år, kallelse till aktiviteter i din lokala SRB-klubb. Vi ansvarar för stamboksföring av SRB-djur och är med och ordnar utställningar, ungdomsläger etc. Föreningen anordnar varje år vårmöte, höstmöte och årsstämma.

Medlemsavgift 2024

Personmedlemsavgift                      300 kr

Ungdomsmedlem (under 20 år)       50 kronor

Besättningsavgift                              700 kr + 175 kr moms

Klubbavgift                                        30–120 kr beroende på klubb

Blankett för ny medlem finns här.