Kokontrollresultat 2023

KOKONTROLLRESULTAT OCH STATISTIK MJÖLKPRODUKTION

Årets Kokontrollresultat finns nu publicerat och i länken nedan visas några av de egenskaper som är av vikt för SRB-kon. Några av resultaten visar sig vara positiva både i jämförelse mellan år och i jämförelsen med andra raser. Några ligger stabilt och tyvärr så finns det även några dystra siffror med i sammanställningen. Antalet SRB-kor minskar med mer än 3 400 djur och andelen SRB-kor i Sverige ligger nu på 29,7 %. Alla raser minskar i procent mot föregående år, förutom gruppen kallad ”övriga”, vilka inkluderar resterande kor av mjölkras (dvs. ej, Holstein, SRB, Jersey och SKB). Antalet mjölkkor i Sverige 2023 är enligt färsk statistik från Jordbruksverket 295 040. Kor som ingår i statistiken för Kokontrollen är 179 680 stycken, vilket innebär att 115 360 står utanför kontrollen. Hur fördelningen mellan raser och hur produktionen ser ut för dessa drygt 100 000 kor är oklart.

Avkastningen för de röda korna har ökat med 154 kg ECM och landar på ett genomsnitt på 10 434 kg ECM med bibehållna höga halter från föregående år. Ser man till fertilitetsegenskaperna i denna sammanställning håller de sig på samma bra nivåer som föregående år och de röda korna är något bättre än andra raser gällande kalvningsintervallet. Ser man till procent behandlade djur är den egenskapen både bättre än förra året och i jämförelse med de svarta korna och samma ser man för mastitförekomsten. Sjukdomar per 100 kor minskar och där är de röda korna överlägsna

Kokontollresultaten i siffor, som redovisades i SRB-bladet nr. 3 2023 – se här.


Foto: Fanny Konkoinen