Kokontrollresultat 2021

Kokontrollresultatet för 2021 visar på goda resultat för SRB-kon. Avkastningen fortsätter att öka och landar på ett snitt på 10 445 kg ECM – det är 293 kg ECM mer än föregående år. Avkastningen per levnadsdag ökar med 0,3 kg ECM. Halterna av fett och protein ligger stabilt på höga nivåer men kg fett + protein ökar ytterligare med 23 kg.

Egenskaper där det inte skett stora förändringar, men ändå i rätt riktning är inkalvningsålder och kalvningsintervall. En negativ trend som vi sett tidigare är tyvärr det sjunkande antalet SRB-kor. I jämförelse med 2020 är minskningen 1 665 stycken djur. Vad som bör poängteras är att andelen SRB-kor endast sjunker med 0,1 % mot föregående år och fördelningen mellan raserna är närmast oförändrad de senaste åren.

SRB HOLSTEIN JERSEY TOTALT/ MEDEL*
Antal kor 64 450 11 431 1 740 177 621
Mjölk kg ECM 10 445 11 416 9 542 11 009
Fett % 4,4 4,2 5,9 4,3
Protein % 3,7 3,5 4,2 3,6
Fett + Protein, kg 790 853 744 826
Avkastning/ levnadsdag kg ECM 13,7 14,9 12,8 saknas
Inkalvningsålder, mån 27,3 26,8 27,7 27,0
Kalvningsintervall, mån 12,9 13,1 13,6 13,0
Ant ins/ bet per hondjur 1,9 1,8 1,9 1,8
KSI, dagar 116 120 123 119
Svåra kalvningar, kvigor % 2,0 2,0 1,9 2,1**
Dödfödda kalvar, kvigor % 5,0 5,9 9,0 5,7**
Mastit per 100 kor 7,8 9,2 7,5 saknas
Djurhälsokostnad, öre/ ECM 30,5 30,5 30,5 30,5
Beräknat celltal 256 246 250 saknas
Sjukdomar totalt per 100 kor 18,4 22,6 17,8 saknas
Ålder vid utgång*** 61,7 61,5 63,8 61,4
Självdöda/ avlivade kor, % 4,0 6,6 5,8 saknas

*SRB (inkl. SAB), SLB, SKB, SJB och övr.
** Mjölk- och köttraser totalt
***Exkl. sålda liv


Foto: Fanny Konkoinen