Genomisk toppbesättning

Att genomiskt testa sina djur ger ett snabbare avelsframsteg då det ger ett säkrare avelsvärde på varje enskild individ. Det genomiska värdet är ett verktyg för att i ett tidigt skede selektera ut de kvigor som inte är intressanta för fortsatt uppfödning. Ett genomiskt avelsvärde minskar även utslagningen av äldre kor då värdet berättar om vilka kvigor som är värda att satsa på. Nya intressanta avkommor kan med enkelhet tas fram med det genomiska avelsvärdet genom att selektera de individer med högst värden och kombinera detta med t.ex. könssorterad sperma eller ET. Med SRB-Föreningens Genomiska Toppbesättning ges en avstämning om hur besättningen förhåller sig till andra besättningar.

Så här går det till:

  1.  Genomiskt testa minst 80 % av SRB kvigkalvar under ett år
  2. Ge föreningen fullmakt att sammanställa och publicera medelvärden av testresultaten
  3.  En topplista publiceras i SRB-bladet, för kalvar födda samma kalenderår, på samma sätt som Elitbesättningsprogrammet
  4.  Är du intresserad, anmäl deltagande till SRB-Föreningen, info@srb-foreningen.se

Här finner du broschyr om Genomisk toppbesättning.