Elitbesättningsprogrammet

Är du intresserad att vara med i SRB-Föreningens elitbesättningsprogram? Så här går det till:

1. Alla medlemmar kan anslutas och få elitbesättningsbesiktning utförd.

2. Elitbesättningsbesiktning görs på samma sätt som Individavel och för att delta måste man som grund vara med i denna service. Vid Individavel bedöms alla förstakalvare och avelsvärderas. I elitbesättningsbesiktning ingår dessutom alla tredjekalvare i besättningen.

3. Besiktningen sker minst en gång per år av auktoriserad bedömare i husdjursföreningen. I princip alla besättningens djur i först samt tredje laktation besiktigas vid första tillfälle då bedömning sker i besättningen. Undantag dock för sjuka djur och djur som ligger för nära (mindre än 90 dagar före och 30 dagar efter) kalvningen.

4. Alla bedömningar och poäng som erhålls vid elitbesiktningen enligt ovan utgör grunden för framtagna besättningsmedeltal.

5. Resultatet från bedömningarna av förstakalvarna återredovisas på sedvanligt sätt för Individavel till djurägare av husdjursföreningen

6. Huvudprincipen är att tredjekalvarna stambokförs och erhåller certifikat till en kostnad av 75 kr. Införs djuret som förstakalvare i stamboken, men inget certifikat skrivs ut, betalas halv avgift = 37,5 kr. Om djuret stambokförts som förstakalvare kan ombedömningen som tredjekalvare registreras i stamboken.

7. Redovisningarna inom Individavel används

8.  SRB-föreningen kommer att sammanställa besättningarnas resultat 2 gånger per år, och publicera detta i SRB-Bladet. Deltagande besättningar rangordnas efter den genomsnittliga helhetsbedömningen.

9. Kostnaden för deltagande är 800 kronor i årsavgift, samt ordinarie avgifter för Individavel, fältarbete och stambokföring.

10. Är Du intresserad, anmäl deltagande till SRB-Föreningen, info@srb-foreningen.se

Här finner du broschyr om elitbesättningsprogrammet.