SRB-ungdomsgrupp och ungdomsklubbar

SRB:s ungdomsgrupp för medlemmar upptill 35 år
Gruppen ger ungdomar en nära kontakt med SRB-föreningens styrelse för en inblick i styrelsearbetet och tillfälle att framföra sina åsikter om rasen och dess framtid. Gruppen vill ge kointresserade ungdomar möjlighet att träffa likasinnade och under trevliga former diskutera avel, utbyta erfarenheter och se goda exempel på framgångsrikt företagande med SRB kor.

SRB-ungdomsgrupp är från 2019 vilande. Finns det ett intresse att återskapa gruppen – kontakta föreningen: info@srb-foreningen.se

Showmanship
Showmanship med kvigor med ålder från 6 månader upp till 3 mån före kalvning. Showmanship med kor från rekommenderad ålder ungdom 17 år eller då man är kapabel att visa en ko. Man får dock inte tävla med både kviga och ko. Rekommendationen att man tävlar med kvigor upp till 25 år. Man tävlar alla i samma grupp med kor eller delar dem i ålder om det är många anmälda.

Barn som inte fyllt 8 år ska få omdöme men inte placeras.

Barn som fyllt 8 men inte 13 år får placering.

För ungdomar 13-25 år kan flera delmoment såsom preparering av kalvens bädd, tvättning klippning mm komma att läggas till tävlingen. De lokala utställnings kommittéerna väljer sedan vilka moment som ska ingå i just deras utställning.

KONTAKT UNGDOMSKLUBBAR

Calmare Young Farmers

My Sunesson
my_sunesson@hotmail.com

Cow Junior Club

Eva Krijger
0709-11 66 01
koeva16@hotmail.com

Katarina Eriksson
076-1090818
katarina.eriksson@vxa.se

Dalarnas Kalvklubb

Elin Janpers
070-293 01 69
elinsvensson146@gmail.com

Marit Ottosson Svensson
070-667 84 18
maritottoson@hotmail.com

Gestad Ungdomsklubb

Anders Håkansson
070-533 67 52
andhak75@hotmail.com

Gotlands kalvklubb

Ida Björkqvist
070-454 72 24
idbjo@hotmail.com

Gävleborgs Ungdomsklubb

Nina Backan
0278-66 54 10

Hallands Kalvelit

Ann-Christin Ivarsson
073-392 90 24
anci1971@gmail.com

Anna Carlsson
carlsson@skogsgard.se

Kronobergs Kalvklubb

Olivia Engström
070 – 609 44 95
oliviaengstrom99@gmail.com

Birger Johnsson
070 – 245 61 76
birger.johnsson@outlook.com

Norrbottens kalvklubb

Anki Sandin
070-637 30 64
isakgarden@alvsbyn.net

Skånesemins ungdomsklubb

Heidi Svensson
helle_97@live.se

Smålands kalvklubb

Karin Svensson
070-219 34 75
ksvensson@gmail.com

Naemi Andersson
076-112 98 12
stockaback@swipnet.se

Tjust Ungdomsklubb

Ulrica Uhre
0492-700 00

Vikbolandets kalvklubb

Kerstin Svensson
070-439 31 89
174nelly@spray.se

Östergötlands kalvklubb

Kristian Hårsmar
kristian@ggisweden.se