SRB-avel

SRB rasen är en lönsam komfortko som kombinerar bra avkastning med höga halter av fett och protein.
Rasens goda hälsoegenskaper är unika och ger förutsättningar för bästa möjliga produktionsekonomi.

SRB rasstandard som word fil

20160108 Stamboksregler SRB och RB_Godk 2016