Elitbesättningar

SRB-elitbesättningar nov 2018

Regler för Elitbesättning

1. Alla medlemmar kan anslutas och få elitbesättningsbesiktning utförd.

2. Elitbesättningsbesiktning görs på samma sätt som Individavel och för att delta måste man som grund vara med i denna service. Vid Individavel bedöms alla 1:a kalvar och avelsvärderas. I elitbesättningsbesiktning ingår dessutom alla 3:e kalvare i besättningen.

3. Besiktningen sker minst en gång per år av auktoriserad bedömare i husdjursföreningen. I princip alla besättningens djur i 1:a samt 3:e laktation besiktigas vid första tillfälle bedömning sker i besättningen. Undantag dock för sjuka djur och djur som ligger för nära (mindre än 90 dagar före och 30 dagar efter) kalvningen.

4. Alla bedömningar och poäng som erhålls vid elitbesiktningen enligt ovan utgör grunden för framtagna besättningsmedeltal.

5. Resultatet från bedömningarna av första-kalvarna återredovisas på sedvanligt sätt för Individavel till djurägare av husdjursföreningen

6. Huvudprincipen är att tredje-kalvarna stambokförs och erhåller certifikat till en kostnad av 75 kr. Införs djuret som första-kalvare i stamboken, men inget certifikat skrivs ut, betalas halv avgift = 37,5 kr. Om djuret stambokförts som första-kalvare kan ombedömningen som tredje-kalvare registreras i stamboken.

7. Redovisningarna inom Individavel används

8.  SRB-föreningen kommer att sammanställa besättningarnas resultat 2 gånger per år, och publicera detta i SRB-Bladet. Deltagande besättningar rangordnas efter den genomsnittliga helhetsbedömningen.

9. Kostnaden för deltagande är 800 kronor i årsavgift, samt ordinarie avgifter för Individavel, fältarbete och stambokföring.

10. Är Du intresserad, anmäl deltagande till SRB-Föreningen, telefon 0706 – 62 67 98 eller maria.eriksson@srb-foreningen.se