Kokontrollresultat 2020

Så var återigen de årliga resultatet på plats och man kan i år glädjas över de framsteg SRB tagit i avkastning! Till att börja med har SRB-korna klivit över tröskeln och passerat 10-tons gränsen och mjölkar i snitt 10 152 kg ECM. Det är en ökning på hela 242 kg ECM i jämförelse mot föregående år. Sett till avkastning per levnadsdag har ökningen varit 0,2 kg ECM per dag.

Gällande halterna av fett och protein ligger dessa på stabila nivåer men kg fett + protein har ökat med 18 kg.

Antalet SRB-kor i kokontrollen har minskat med drygt 4 000 kor men SRB behåller sin andel oförändrad och hamnar på 33,5 %. Totalt sett har antalet kor i kokontrollen minskat med drygt 9 000 kor (SRB, SLB, SKB, SJB och övriga raser).

Övriga egenskaper som har gått åt önskvärt håll är svåra kalvningar hos kvigor som har minskat med 0,4 %, dödfödda kalvar hos kvigor har minskat med 0,3 % samt mastit per 100 kor har minskat med 0,3 %. Även ålder vid utgång har ökat något.

SRB HOLSTEIN JERSEY TOTALT/ MEDEL*
Antal kor 66115 114237 1785 182137
Mjölk kg ECM 10152 11064 9097 10679
Fett % 4,4 4,1 5,9 4,3
Protein % 3,7 3,5 4,2 3,6
Fett + Protein, kg 767 826 709 801
Avkastning/ levnadsdag kg ECM 13,4 14,4 7,7 saknas
Inkalvningsålder, mån 27,6 27,2 27,5 27,3
Kalvningsintervall, mån 13,0 13,2 13,7 13,1
Ant ins/ bet per hondjur 1,8 1,8 1,9 1,8
KSI, dagar 116 121 126 121
Svåra kalvningar, kvigor % 2,0 2,1 1,3 2,2**
Dödfödda kalvar, kvigor % 4,9 5,7 6,6 5,5**
Mastit per 100 kor 7,8 9,8 7,0 8,8
Djurhälsokostnad, öre/ ECM 28,0 28,0 28,0 28,0
Beräknat celltal 249 248 247 saknas
Sjukdomar totalt per 100 kor 18,4 23,4 18,5 21,1
Ålder vid utgång*** 61,6 61,2 61,3 61,2
Självdöda/ avlivade kor, % 3,9 6,7 5,4 6,1

*SRB (inkl. SAB), SLB, SKB, SJB och övr.
** Mjölk- och köttraser totalt
***Exkl. sålda liv