Kokontrollresultat 2019

Kokontrollresultatet för 2019 publicerades i SRB-bladet nr. 3 2019.

SRB Holstein Jersey Totalt/ medel*
Antal kor 70316 118967 1937 191220
Mjölk kg ECM 9910 10790 9248 10417
Fett % 4,4 4,1 5,9 4,23
Protein % 3,7 3,5 4,2 3,58
Fett + Protein, kg 749 805 722 781
Avkastning/ levnadsdag kg ECM 13,2 14,6 12,6 saknas
Inkalvningsålder, mån 27,5 27,1 27,7 27,3
Kalvningsintervall, mån 13,0 13,2 13,3 13,1
Ant ins/ bet per hondjur 1,8 1,9 1,8 2
KSI, dagar 118 125 127 123
Svåra kalvningar, kvigor % 2,4 2,5 2,7 saknas
Dödfödda kalvar, kvigor % 5,2 6,8 10,9 saknas
Mastit per 100 kor 8,0 10,0 7,8 9,0
Djurhälsokostnad, öre/ ECM saknas saknas saknas 29,0
Beräknat celltal 249 248 247 saknas
Sjukdomar totalt per 100 kor 18,1 23,5 17,8 21,0
Ålder vid utgång** 61,3 61,1 61,6 61,0
Självdöda/ avlivade kor, % 3,9 6,8 5,4 saknas

*SRB (inkl. SAB), SLB, SKB, SJB och övr.
**Exkl. sålda liv