Beslutet är taget att flytta fram den planerade årsstämman i Haparanda, ytterligare ett år, till 2022. Ett tråkigt beslut men som tyvärr var nödvändigt på grund av rådande situation av Covid-19. I stället hoppas och tror vi att stämman kan genomföras som planerat i Haparanda 1 – 3 augusti 2022 och ser fram emot detta!

Årets stämma kommer att hållas i digital form. Mer detaljer kommer att meddelas allt eftersom Folkhälsomyndigheten meddelar om hur restriktionerna ser ut framöver. Håll utkik på vår hemsida och i sociala kanaler. Finns det frågor eller funderingar går det bra att kontakta Maria på 0706 – 62 67 98.