Efter varje traditionell avelsvärdering är SRB-Föreningen inbjuden av NAV och Växa för en sammanfattning om bland annat nyheter om avelsvärderingen. Nedan finns en sammanfattning från mötet den 6 maj.

För NAVs senaste avelsvärdering var det inga ändringar i den traditionella avelsvärderingen, men för den genomiska var data från CFIT-kameror inkluderad för värderingen för metabolisk effektivitet (sparat foder) för Holstein.

Datamängden har ökat för alla tre raserna gällande foderintag, CFIT-data samt data från försöksgårdar. Mer detaljer om detta i NAVs nyhetsbrev, tabell 2. 

Genomiska avelsvärden saknas för Holstein och körningen kommer att göras om till helgen som kommer. Detta gäller endast Holstein och påverkar inte genomiska avelsvärden för RDC.

Sett till korrelationer NTM från förra avelsvärderingen i jämförelse med denna avelsvärderingen så ligger de som förväntat högt bland äldre djur (närmre 1) och lägre bland yngre djur där det kontinuerligt tillkommer data. Ser man till ändringar i NTM mellan körningarna så är det liten andel av korna som ändrar mer än 5 %. För tjurar där NTM har ändrats mer beror det främst på att de genomiska avelsvärdena har kompletterats med mer data från avkommor.

Tjurar som ökat NTM-enheter är:
• VR Hopkins NTM 18 till 26 (+ 8)
• VR Herbert NTM 14 till 21 (+ 7)
• VR Tequila NTM 10 till 16 (+ 6)
• VR Hjuve NTM 20 till 26 (+ 6)
• VR Hawaii NTM 10 till 18 (+ 8)

Tjurar som minskat NTM-enheter är:
• VR Fransco NTM 19 till 14 (- 5)
• VR Gammel NTM 22 till 17 (- 5)
• VR Spotify NTM 14 till 8 (- 6)
• VR Shadow NTM 8 till 2 (- 6)
• VR Guidett NTM 11 till 1 (- 10)

Statistik om de genomiska analyserna presenterades och totalt av alla genomiska tester som skickas in står RDC och Holstein för 4/5 av proverna. Nya rutiner för beställning av analys vid provtyp TST-provtyp är implementerade:

• Behöver inte göra en beställning först, bara skicka in provet
• Beställning görs automatiskt på alla prov som skickas in
• Besättningar som har använt sig av TST-prov senaste 6 månaderna får utskickade svarskuvert
• Alla beställda prov faktureras
• Vid behov av omprov måste djurägaren godkänna att nytt provkitt skickas ut

Monogena egenskaper finns nu tillgängliga i Genvägen och målet är att de även ska finnas på plats i Min Gård, hösten 2021. Alla historiskt gjorda genomiska analyser från och med 2017 och framåt kommer att kompletteras med information om monogena egenskaper, till exempel status för pollat. Hornstatus finns nu i Växas kodatabas och analyseras automatiskt vid genomisk analys. Status för pollat finns i Genvägen och Nyckeltal avel och innan sommaren ska det även finnas i Min Gård.

Nyheter från NAV är att Carolina Markey är ny affärsområdeschef för Kunskap & Utveckling Avel. Även Phanindra Balaji Raghumandala är ny på NAV samt gör examensarbete ”Structural Variations in dairy cattle”.

Nästa avelsvärdering för GEBV är i juni 2021 och för EBV och GEBV i augusti 2021.