Välbesökt SRB stämma i Kronoberg

Årets SRB-stämma på KostaBoda Arthotel arrangerades av Kronobergskoklubb.

Söndagkvällen startade med i exteriörbedömning och därefter grillkväll hos Dennis och Petronella Hildingsson på Skärgöl gård. Naturligtvis hade vi SRB väder. Patrik Isaksson, Tockarp, Aneby upprepade segern i exteriör bedömningen från förra året och juniorvinnare blev Marie Arvidsson Brogärdet.

Tjuren B Jurist fyllde 14 år denna dag och VikingGenetics bjöd på därför alla på välsmakande tårta.

Kvällen avslutades med underhållning av Tilda – ”Kärringen med klös”.


B Jurist fyllde 14 år och VikingGenetics bjöd på tårta


Stämmodagen

På måndagen hölls SRB-föreningens årsstämma. Stämmolokalen var näst intill fullsatt med ca 190 deltagare. Mats Eriksson ordförande SRB-föreningen inledde med att hälsa välkommen.

Elin Svenssons från SLU:s lantmästarutbildning redovisade sitt och Magdalena Läggebergers examensarbete ”Avel för att uppnå ökad livslängd och högre livstidsproduktion hos mjölkkor”


Lantmästare Elin Svensson redovisade exjobbet från lantmästarutbildningen

Lars-Olof Bårström redovisade aktuellt från VikingGenetics med bl a genomisk selektion som nu är i full gång på SRB sidan. Intresse finns för att få en gemensam nordisk avelsvärdering. En lyckad kampanj har fördubblat användningen av könssortad sperma sedan januari.

Nu var det dags för Jordbruksminister Eskil Erlandsson att hälsa välkommen till sitt Småland där mycket av verksamheten rör sig runt de gröna näringarna. Han sa att lantbrukarna var framtidens oljesheiker – de hade det gröna guldet. Han berättade också om Matlandet Sverige.

Satsning behöver göras på 5 fokus-områden:

1. Vi måste ha fler bönder som producerar mat
2. Vi behöver en större förädlingsindustri
3. Offentlig mat – 3 miljoner måltider serveras varje dag
4. Mat och upplevelse tillsammans ger stora möjligheter
5. Restaurangverksamheten – det ska gå att god mat i alla delar av Sverige


Jordbruksministern hälsade stämmodeltagarna välkomna

Därefter var det dags för stämmo-ordförande Anders Hermansson, Svanås, Ör och vice ordförande Kjell Nordström, Alvesta att leda stämman.

Tre motioner fanns att behandla. De handlade om viktning av mjölkindexet från Värmlands koklubb, betalning för SRB kalvar till VikingGenetics från Kronobergskoklubb samt uppföljning av överlevande tal från Roger Nilsson, Rimforsa.

Styrelseval – Christer Ljungqvist nya ledamot

Stämman beslöt omval på 2 år av Maria Brihall, Vetlanda, Thomas Carlsson, Ljusfallshammar, Viktoria Luttu-Wahlberg Övertorneå, Lars-Erik Karlsson Brålanda. Nyval på Christer Ljungqvist, Bor efter Per Brunberg som avsagt sig omval.

Styrelseledamöter valda 2009. Mats Eriksson, Svista, Alf Eriksson, Långås, Jenny Thorstensson, Vingåker och Kerstin Bengtsson, Stehag.

Till ny ordinarie revisor efter Ingvar Andersson, Myresjö som avsagt sig omval valdes Cecilia Bengtsson , Varberg ,
Stämman innehöll många debattinlägg och förslag till förbättringar som gagnar SRB rasen.

Ett stort antal priser till förtjänstfulla ägare och djur delades ut .

Per Göransson Gävleborgs SRB klubb hälsade välkommen till nästa års stämma i Bollnäs den 31/7 till 2/8.


Per Brunberg hade avsagt sig omval och slutade i styrelsen efter 13 år

Ingvar Andersson hade också avsagt omval och slutade som revisor

Stämmomiddag

Stämmodagen avslutades med middag för hela 240 personer. Nils Åkesson och Maria Bergå från Växjö teatern stod för spex och underhållning. Priser delades ut i exteriörtävlingen och kalvlotteriet. Kalvvinnare blev Thomas Åkerlund som vann en kalv från Anne & Birger Johnsson, Simonsgård, Braås och Per-Johan Svensson vann kalven från Kennerth och Jan-Åke Carlsson, Ladö, Linneryd.

På tisdagen var det dags för studiebesök.

Ladö

Först var vi hos Kennerth och Jan-Åke Carlsson på Ladö som visade sin besättning med fantastiskt hållbara kor. 50 st kor med avkastning på 11 100 kg ECM och en areal på 103 ha. Starkaste kofamiljer är Lana, Lajla och Alva.

Omsättningen av kor är bara ca 25 % och det ger möjlighet att sälja ett antal livkvigor varje år. Många är de besättningar som tagit del av Ladöbesättningens avelsmaterial genom inköp. Hälsoläget i besättningen är mycket gott, och 2007 fick man mottaga Länsförsäkringar Kronobergs pris för besättning som bäst klarat hälsan i förhållande till höga produktionen. I dagsläget kan man med hjälp av Svensk Mjölks redovisade Smileys avseende djurvälfärd se att Ladö -besättningen har 14 st glada, 10 neutrala och ingen ledsen.

Ladöbesättningen har lämnat 15 tjurkalvar till semin och för de tre bäst avkommebedömda fick man ta emot EWOS vandringspris på senaste SRB-stämman. Flera har varit snubblande nära insättning som elittjurar.Kennerth och Jan-Åke Carlsson på Ladö visade sina fina kor på SRB-stämman

Orraryd

Nästa besök gjordes hos 1433-världsberömda gården Orraryd. Bröderna Magnus och Christer Carlman bedriver där länets största mjölkproduktion. Bröderna Christer och Magnus Carlman, uppvuxna i grannbyn Säljeryd, tog över gården Orraryd 1994, och brukar idag 300 ha åker 100 bete och 380 ha skog. Investeringar i bl a nytt stall med fyra robotar och expansion har utvecklat mjölkföretaget till en besättning på 300 kor, med rekrytering och tjuruppfödning och totalt över 800 djur, och med en årsomsättning på ca 15 milj kr.

Stort intresse för avel och samarbete med rådgivare och Svensk Avel / VikingGenetics, har gett framgång på tjursidan. Framförallt i SRB-tjurarna Orrrayd, Brolin och Bruce. Kofamiljen Brunta köptes tidigare in från Ryttargård i Gemla, och tjurmodern 154 Brunta som inte var självklar tjurmoder skulle så här i efterhand visa sig vara mycket värdefull som mor till bl a tjurarna Orraryd o Brolin. I Orrarydsbesättningen finns både SRB och Holstein, och många korsningar dem emellan. De använder 2-3 tjurar huvudtjurar per ras till 80 % av djuren 10 % ungtjur och 10 % tjurfäder och genvikplustjurar.


Studiebesök på Orraryd hos Bröderna Christer & Magnus Carlman med personal

Ett drygt tiotal av de allra bästa SRB-djuren var i ordninggjorda och uppställda för visning i ladugården

Besöket avslutades med lunch.


Mats Eriksson tackar Kronobergs koklubb för ett mycket bra arrangemang

Text: Lina Ragnarsson
Foto: Irene Karlsson mfl