Vill du ha ett fint diplom på dina bästa kor ? Följande finns att beställa på SRB föreningen

  • Brons– uppnådd livstids produktion 50 ton ECM
  • Silver-uppnådd livstids produktion 75 ton ECM
  • Guld-uppnådd livstids produktion 100 ton ECM

Pris 150 kr då ingår en  ram porto tillkommer.
Ring SRB expeditionen på telefon 0511-267 98

Produktionsdiplom som PDF