I tisdags hade vi styrelsemöte med SRB-föreningens styrelse här hemma hos oss. Vi inledde dagen med exteriördiskussioner i ladugården. Karin Karlsson, chefsbedömare på Växa var med. Hon gick igenom de olika egenskaperna på den linjära skalan och hur de bedöms. Vi diskuterade några olika saker som vi tyckte kan behöva få mer vikt framöver och några sekundäregenskaper vi vill få med i bedömningarna i framtiden. Efter genomgången hade vi vanligt styrelsemöte i församlingshemmet, där gick vi igenom saker inför stämman, Elmia 2018 mm.

Förra året fick vi överta några riktigt gamla rariteter från en kompis, några doser efter ett par gamla tjurar. I onsdags morse fick vi tvillingar efter 325 Wäsby, som var född 4/4 1960, stbnr 62967. Tyvärr var det kviga/tjur men vi räknar med att behålla kvigan så länge, i fall att hon hör till det fåtal tviliingkvigor som faktiskt är fertila. Lite kul måste man ju unna sig ibland, att testa så här gamla doser för att se vad det blir ger ju lite krydda åt tillvaron. 🙂 Fantastiskt att det fungerar att spara doser så länge.

Det har gått framåt med mejeribygget sen min förra bloggvecka, vi har fått till ganska mycket av övervåningen
Förhoppningsvis kommer elektrikern den kommande veckan och drar fram elen.

Nu har jag fått fram nyckeltalen för maj, mjölk – foder landade på 2,25/kg ECM. Med den kommande mjölkprishöjningen bör ju kommande månaders siffror bli ännu bättre 😃. I juli är det ett antal kvigor som ska kalva in, så det blir mer mjölk i tanken, bra tajming.