Mycket intressant och trevlig höstträff med Skaraborgs SRB-klubb

Först var det studiebesök hos Daniel och Eva Frändberg, Göranstorp utanför Töreboda. Lösdriften med robotmjölkning är byggd 2008 och har plats för 75 kor.

Produktionen är ekologisk. De är med i Indvidavel, Elitbesättning och testar kvigorna genomiskt. Daniel presenterade några av sina bästa kor och högindex kvigor. Korna är väldigt friska , knappt några mastiter. Han vill förbättra mjölkbarheten och öka produktionen. Efter förra mjölkprisdippen började de att födda upp stutar och har nu ett 60-tal.

De är också engagerade i SRB-föreningens SRB-kött projekt och slutgöder äldre SRB-kor för försäljning till restaurangbranschen i framförallt Stockholm. De hade några kor på gödning som de hoppas få sålt så snart som möjligt.

Markus Lindström informerade om SRB-köttprojekt med bla slutgödning och ansökan om märkesskydd. Det finns intresse från restaurangbranschen när det gäller äldre slutgödda SRB-kor, de ger ett väldigt bra marmorerat kött.

Tack till Daniel och Eva