Foto juli 2010
Dolly är mor till tjuren 3-1916 Melby.
Dolly var en av de 15 hållbara kor med hög produktion som fick pris och plakett på SRB stämman 2010.
Foto Eva Hultman

14-12181-541 Dolly SRB 117 356
född 7 oktober 1996
Fader 794 Tomta SRB 85794 och Morfader 774 Stocken SRB 85774.
Nuvarande ägare: Christiansborgs Lantbruk AB, Christiansborg, Kalmar. Uppfödare Stig Karlsson, Melby, Kalmar.

Dolly är en fantastisk ko. Hon har kalvat 11 gånger. Senast var 5 aug 2010 och då fick hon en kvigkalv efter Linné. Tre gånger har hon fått tvillingar.

Hennes medelavkastning på 11 år och 11 mån  11 104 kg 4,1 % fett 3.4 % protein 111 69 kg protein. Hittills uppnådd livstidsavkastning 133 204 kg ECM.

Hon står alltid vid foderbordet och är redan uppe i 40 kg mjölk per dag.

Text Lina Ragnarsson