Till medlemmar i Skaraborgs SRB-klubb

Kallelse till Årmöte

Onsdagen den 27 Februari kl.19.15

Plats : Viking Genetics , Örnsro , Skara

Mat serveras från kl. 18.30 till självkostnadspris .

Program :

Stadgeenliga ärenden

Styrelse representanten Lars-Erik Karlsson , Torpane , kommer och berättar hur förslaget på stamboken fortskrider .

Lina Ragnarsson informerar om kommande aktiviteter .

Pris till ko med bästa 7-årsmedeltal delas ut .

Välkomna !

Anmälan till maten senast 24 Februari till Robert Albertsson 070-2231548

Motioner skickas till nystrands@telia.com eller tel.nr 073-9516241 Katarina Eriksson .