Anmbl_Mila_mjolk_2014  anmälningsblankett pdf senast 17 december

I samband med lantbruksmässan MILA bjuder Skånesemin in till utställning av mjölkkor och kvigor, elitauktion samt Showmanship. Domare är David Boyd

från Irland. Mila arrangeras på nya Malmömässan i Hyllie 13–15 februari 2014.

Välkommen att visa upp dina djur på Mila 2014!

MJÖLKDJURENS DAG & SUPREME CHAMPION

Mjölkdjurens dag är fredagen den 14 februari med start kl 9.30. Denna dag bedöms både Holstein och SRBenligt klassindelningen nedan. Supreme Champion arrangeras lördagen den 15 februari. Vi fortsätter meddet uppskattade priset till mässans bästa mjölkdjur, Supreme Champion. Vinnaren erhåller förutomhederspris även en prissumma om 10 000 SEK. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

SHOWMANSHIP

Showmanship Mjölk Ungdom hålls lördagen den 15 februari med start kl 11.00.Det är visarens skicklighet som bedöms och tävlingen är öppen för alla upp till 25 år att delta.

JUBILEUMSAUKTION

NYHET! På årets mässa har du också möjlighet att anmäla ditt djur till vår auktion. Det fi nns också ytterligareplatser för eventuella auktionsdjur som ej är med på utställningen. Auktionen för mjölkdjuren kommer att hållas fredagen den 14 februari med start kl 16.00. Ropare är Per Stensson och avgiften är 5%. Ange på anmälningsblanketten vilka djur du önskar ha med på auktionen. En auktionskatalog kommer att presenteras på Milas hemsida innan mässan. Den tryckta auktionskatalogen delas ut på plats.

PLATSFÖRDELNING & KLASSINDELNING

Utställningen är öppen för alla och det fi nns 48 uppbundna platser tillgängliga. Det fi nns även ett antal platser för kalvar. Välkommen med din anmälan!

Skånesemin genom Tommie Eriksson & Johan Sandström

>> ANMÄLAN & FRÅGOR

Mjölkkor/kvigor: Tommie Eriksson tel: 0415-195 36 fax: 0415-194 75 tommie.eriksson@skanesemin.se

Showmanship: Linn Gullberg Skånesemins Ungdomsklubb tel: 0723-50 72 60 linngullberg@hotmail.com

Anmäl senast 17 december. Djur kan inte anmälas efter detta datum. Glöm inte att skriva under försäkringen gällande etikregler. Djuren kommer inte vara anmälda innan dessa är oss tillhanda.

SRB

KLASS 7: kor, 1:a kalvare

KLASS 8: kor, 2:a kalvare

Holstein,

 KLASS 1: kvigor, 12-16 månader

KLASS 2: kor, 1:a kalvare, yngre

KLASS 3: kor, 1:a kalvare, äldre

KLASS 4: kor, 2:a kalvare

KLASS 5: kor, 3:e kalvare

KLASS 6: kor, 4:e kalvare och äldre