På Hallands SRB:s klubb årsmöte deltog ett 35 tal medlemmar .

Från SRB föreningen medverkade Anja Dalhög ny i SRB styrelsen och ordförande i SRB ungdom. Hon presenterade sina tankar kring framtida arbetet i föreningen.

Här på foto med ordförande Bernt Bengtsson.

Lina Ragnarsson informerade om aktuellt från SRB föreningen.

Pris för bästa resultat i Individavel 2012 gick till Erling Nilsson, Övra Kärshult, Torup

Frv Erling Nilsson, Kjell Andersson avelsrådgivare Växa Sverige och Bernt Bengtsson

Pris till ägare vars ko uppnått högst livstidsavkastning gick till Mats Karlsson, Edenberg, Laholm för kon 428 Tuna SRB 203 903 F  1568 Sjögetorp MF 882 Torpane

Livstidsavkastning kontrollåret 2012 98252 kg ECM

Frv Mats Karlsson, Bernt Bengtsson och Gun Pålsson avelsrådgivare Växa Sverige.

Styrelsen omvaldes i sin helhet. Direkt efter årsmötet hade de sitt första möte angående stämman 2014 som planeras hållas i Halland.