Kallelse till Jönköpings SRB-klubbs årsmöte den 4 mars 2015

 Vi träffas hos Yvonne och Ulf Magnusson på Nennesholm, Reftele klockan 10:00. Där bedriver man mjölkproduktion med 65 kor (varav hälften SRB) i en robotladugård från 2006. Gården är ekologisk sen 1999. Efter inledande fika tittar vi på gården. Därifrån fortsätter vi till Stora Segerstads naturbruksgymnasium, där vi äter ca 12:30. Klubben bjuder på maten.

Efter maten hålls årsmötesförhandlingar i skolans lokaler. För matens skull behöver vi en anmälan senast den 28 februari. Anmälan görs till Andreas Rofors på tel 070-37 315 68 eller via mail till andreasrofors@yahoo.se

Varmt välkomna önskar

Styrelsen