Markus Lindström kunde hälsa ett 25-tal medlemmar välkomna till årsmöte som hölls på Örnsro, Skara.

Gunnar Bergström, Fårdala, Åsle, Falköping valdes in i styrelsen efter Robert Albertsson som avsagt sig omval.

 

Magnus Jansson, Sörgården, Värsås fick pris för ko med bästa 7 års medeltal. 764 Lätta SRB 224576 e 1922 Tålebo/1071 Nyyrikki. Avkastning medeltal 11 378 kg ECM. T.h. ordförande Markus Lindström.

Katarina Eriksson fick blommor mm för sitt arbete som sammankallande i valberedningen.

 

Därefter information om årsstämman i Skövde den 4-6 augusti som klubben arrangerar.  Det blir kalvauktion och kalvlotteri. Kontakta Robert Albertsson om ni har någon kviga/kvigkalv som kan vara lämplig. Det behövs också medhjälpare till stämmodagarna, kontakta Markus Lindström 0703-583344.

 

Kvällen avslutades med att Lina Ragnarsson visade bilder från IRDBF mötet i Australien

Det mesta som var grönt vid denna årstid är bevattnat. Här är det riktigt gott gräs.