Skaraborgs SRB klubb hade sitt årsmöte på Örnsro, Skara.

Styrelse representanten Lars-Erik Karlsson , Torpane ,berättade hur förslaget på stamboken fortskrider.

 

Lina Ragnarsson informerade om aktuellt från SRB föreningen.

 

 Johnny Niklasson fick pris för ko med bästa 7 års medeltal.

Styrelsen omvaldes i sin helhet med Katarina Eriksson som ordförande.

En motion angående juverkvalitet antogs av mötet och styrelsen fick i upprag att skriva angåene redovisning av antagna motioner.

Kommande aktivitet exteriörbedömningsträff samt träning inför ELMIA utställningen.