Ett 40 tal deltagare hade mött upp på årsmötet.

 Per E Falk informerade om tjurarnas släktträd .Han visade på två linjer dels  Windsdor linjen som går att spåra ända ner till 1721 samt linjen där bla Bangkok och David ingår.

 Lars-Erik Karlsson, Torpane  från SRB styrelsen presenterade ett diskussionsunderlag till revidering av stamboksreglerna .

Pris till ko med högsta 7-årsmedeltal delas ut till ko 585 från Stefan och Bengt  Lennartsson, Majnegården, Falköping.Stefan är med på bilden ovan. Katarina Eriksson med på bilden, Götene valdes till ordförande och Markus Lindström, Timmersdala valdes till ny ledamot i styrelsen efter Johan Knutsson, Tun som avsagt sig omval.

Sju motioner klubbades för att sändas vidare till SRB stämman i augusti.