Sörmlands mjölkproducent klubb hade sitt årsmöte i förra veckan.

Priser delades bland annat ut till  kon med bästa exteriör priset gick denna gång till

 Womtorps Lantbruk, Eskilstuna för kon 666 Karin Ladö/Peterslund. Kon kommer från Vretaberg och har kalvat fyra gånger och har bra produktion. Priset mottogs av Thorsten Ericsson.

 

 Pris till bästa förstakalvare gick till  Stina och Sven Larsson Örsta  för 328 Rolly efter Peterslund/Luiro. Rolly är nu inne på sin tredje lakation