Inbjudan till utställningen AVELSKON i VÄST lördagen den 24 mars.

Rasklubbarna i Väst och Skaraborg tillsammans med Uddetorps Naturbruksgymnasium anordnar en djurutställning i Uddetorpskolans Ridhus i Skara, lördagen den 24 mars.Utställningen är öppen för alla medlemmar inom ras och ungdomsklubbarna i landet.

Exteriörklasser, Saraklass, besättningsklass , showmanship och skolkamp.

Anmälningsblankett Avelskon kon i väst

Intyg om hälsoläge 2012 Avelskon i Väst

Inbjudan Avelskon i Väst 2012

Blanketterna kan också  rekvireras från  Ingrid Brodin Växa  tel: 0511-771137  .