Mary Creek

Mary Creek, Palmyra Farm, Maryland, USA är på några dagars besök i Sverige.

Hon är ordförande i World Ayrshire Federation. Idag var det studiebesök på VikingGenetics.

Hans Stålhammar presenterade avelsprogrammet. Visning av VR Ultra och Gunnarstorp som är still going strong (på fotot).

Därefter presentation av SRB-föreningen som är medlem i World Ayrshire Federation. Sedan ett par dagars studiebesök och sedan vidare till Finland.