Cow Junior klubb Skaraborg anordnade kalvläger i mitten av augusti på Hult, Lyrestad.

 

Linda Olsson instruerade ett femtontal barn och ungdomar.

Lägret avslutades med tävling på söndagen och uttagning till Elmia.

Eva Krijger  och Katarina Ericsson var arrangörer av lägret.