De två sista dagarna i augusti anordnade VäxaSverige Djurhälso och Utfodringskonferens på Uppsala konsert och kongress. Drygt 200 deltagare ,mestadels rådgivare men också några lantbrukare. SRB-föreningen var utställare med monter bemannad av Elin Janpers; Stora Skedvi och Lina Ragnarsson. Deltagarna kunde diskutera SRB-frågor och svara på SRB tipset.

elin

Elin Janpers i SRB montern

Ämnet för konferensen var produktivitet för allas bästa.

Ur programmet

*Produktivitet och ekonomi-Erik Engelbrekts, Växa Sverige-Produktiviteten varierar mycket mellan gårdarna och hög avkastning inte är ett mått för hög lönsamhet.

*Produktivitet i skogen Roger Karlsson, RS skogsentrepenad-han pratade om vikten av ständig uppföljning av produktion samt svårigheten att hitta bra personal.

*Produktivitet i ett lantbruk Stefan Stolt, lantbrukare i Junsele och Ukraina-en verklig entreprenör som började med 1.4 ha och och brukar nu över 2000 ha i både Sverige och Ukraina.

*Paneldiskussion produktivitet och etik hand i hand

Helena Röcklinsberg och Bo Algers, SLU, Tomas Aldén, Andersers gård, Anders Birgersson, Gammalstorp och Glada Bonden

samt Paulina Lingers och Emelie Oskarsson, Växa Sverige

panel

Paneldebatt om etik och produktivitet

*  Productive efficiency of dairy cattle- from early life development to nutrition and management in the adult cow

Michael Van Amburgh, Cornell University-Han visade att kvigkalvens tillväxt i mjölkperioden  hade stor betydelse för framtida avkastning . Viktigt var framförallt råmjölks givan.

* Antibiotikafrågor bortom båset Christina Greko, SVA-resistensen är värre i världen än vad vi tror. Rutinmässig användning av antibiotika måste avskaffas och behovet av antibiotika minskas genom att sjukdom förebyggs. Norge, Sverige och Island använder minst antibiotika i Europa.

* Effekt av andel grovfoder och individens vom-mikrobiota på mjölk- och metanproduktion,Rebecka Danielsson, SLU produktionen av metan kan minskas genom bla avel, ökad foder effektivitet, ökad avkastning-längre livslängd och minskad rekrytering.

20160831_083852

*Varde ljus – och mörker; ljusa möjligheter för belysning i kostallar? Sigrid Agenäs, SLU försök pågår vad gäller ljus till mjölkkor. Sinkor och lakterande kor behöver olika ljusprogram. Småkalvar behöver mycket ljus men alla behöver en mörk stund också.Det finns mycket som tyder på att LED ljus passar bra för mjölkstallar.

* En Introduktion till Epigenetik – vilka effekter har Epigenetik på hälsa, sjukdom och åldrande?Göran Andersson, SLU. Epi genitik visar att arvsmassan påverkas av miljön. Miljöfaktorer och stress slår på och av genernas uttryck.

*Nutritional management of high producing US dairy herds – current and future. Dwight K. Roseler, Purina Animal Nutrition USA.

*Målet om 11.500 kg mælk i Danmark – Hur får vi det att hande? Trine Barret, SEGES