Det finns en Engelsk firma, Best Breeds of Livestock , som är intresserade av att köpa dräktiga SRB-kvigor. 20 st med kalvning i januari – februari och 15 st i april -maj. Pris 15 000kr respektive 14 000 kr minus SRB-föreningens förmedlingskostnader . Besättningsavkastning minst 8 000 kg ECM. Besiktning kommer att ske snarast, förmodligen fr.o.m. 19/11, uppsamling sista dagarna i nov. Djuren skall dräktighetsundersökas innan kontraktering sker. De har köpt 105 dr. kvigor hittills i höst.

Vi ställer denna gång frågan till västra delen av landet, för att få bästa logistik för besiktning och hopsamling till samlings anläggning i Skåne. Där veterinärbesiktning före utförsel genomförs. Vidare transport först till Holland för ett dygns vila och vaccinering och sedan vidare till England. Det är i samarbete mellan SRB-föreningen och Karin Eriksson Ugerup som exporten sker .

Intresserade är välkomna hör av er på mail till Alf Eriksson eller ring på 0708 929 927. Det går också bra att kontakta Bernt Ljungqvist på 0706 526 535.

 

Bästa SRB-hälsningar Alf i Tuvagård