I veckan har vi bestämt att gå över till ekologisk produktion på gården! Känns både roligt och lite skrämmande.. Kommer vi klara det?
Det är inte av ideologiska skäl i första hand, utan rent ekonomiska och vi tycker att vi borde producera det som marknaden efterfrågar. Under hösten har LRF-Konsult haft i uppdrag att göra en ekonomisk uträkning och dom har kommit fram till att vi borde kunna tjäna ca 400.000 kr på detta, så om det blir hälften så är ju det också bra…
Frågan är hur mycket kommer korna sjunka i mjölk? För sjunka lär dom ju göra. Vi har fått tag på 40 ha bra mark av en som ska sluta med sina köttdjur, nu måste vi ”bara” utöka betet och få korna att vilja gå dit.
Vi kommer också sluta köpa in tjurkalvar och göra stutar av våra egna, och ragga upp ett bete till dom. Köttbonden som slutar var intresserad av betesdjur..
I ladugården blir det inga stora förändringar, det största är väl att vi måste gå över till helmjölk ist för pulver, och att småkvigorna (4-6 mån) också ska ut, men det räcker med rastfålla, så dom kan äta inne.
Spännande värre! Med hopp om bra somrar framöver, 2015´s sommar i repris göre sig inte besvär. Då lär det vara kris på torpet!