Stort intresse för ELMIA över 90 anmälda till 68 latser.

Brev går idag till de som anmält kor till ELMIA.

OBS Individprov  BVD prov ska tas senast 20 sep grön etikett.