Senaste veckorna har det hänt mycket i ladugården på reparationsavdelningen, mycket ”fix och trix” som har blivit lagat och förbättrat 🙂 bla att det blivit gjutet utanför några av boxarna och den grupp som kallas gr 7 där det i många år har runnit in vatten när man spolar rent överfarten vid foderbordet där korna passerar vid varje mjölkning. MYCKET vatten och gödsel som har runnit där genom åren på fodret. Igår blev även boxdörrarna i kalvningsboxarna justerade och ändrade så att det (förhoppningsvis) ska bli lättare att få in och ut korna. Finns oändligt med småfix som gör livet mycket lättare 🙂 ska bara hinnas med att göras också, men det tror jag är ett problem som vi delar med många.

Resultatet ska bli lika som på andra sidan överfarten

Nu har vi tyvärr ett nytt utbrott av våra ”falska kokoppor” som ger många nya kor som smittas med staf aureus 🙁 någon mer mastit också, men största problemet är som sagt att staf a smittan sprids ännu mer. Förklaringen är att staf a är en sår och hudbakterie-så när virusblåsan går sönder och blir ett sår så är det väldigt lätt för den bakterien att få fäste- eftersom att vi har den i så hög grad i miljön. Nu ska vi prova ett annat spenspray som kan vara verksamt emot falska kokoppor- jag har inte alltför stora förhoppningar, men det är värt att prova.

Just nu tittar vi också på att byta ut utgödslingen i den nyare lösdriftladugården- det krånglar något oerhört och nu måste vi bara byta den! Frågan är så klart vilken som vi ska köpa.