Nyheter jämfört med senaste avelsvärderingen i NAV 2011-05-02

Klövhälsa

NAV publicerar för första gången avelsvärden för klövhälsa. Planen är att klövhälsoindexet ska ingå i NTM från och med avelsvärderingen i augusti 2011.

Genomiska avelsvärden (GEBV)

NAV publicerar för första gången genomiska avelsvärden. Genomiska avelsvärden kombinerar genomisk och fenotypisk information. NTM och alla ingående delindex redovisas som GEBV för vissa djurkategorier.

Övriga egenskaper

Inga ändringar.

För att läsa hela rapporten se följande länk

http://www.nordicebv.info/News/NyheterNAVrutinavelsv%c3%a4rdering2amaj2011.htm?wbc_purpose=ktngvhadxeny