Nu är det väldigt högt vatten i Torneälven. Det gör att vattenståndet i vår sjö också stiger. Älven har ju väldigt flacka stränder så vattnet breder ut sig på stor yta. Vi får varje vår ett antal ha under vatten och det är OK, om inte gräset har hunnit börja växa. Då drunknar det. Sen får vi även en ”midsommarflod”. Det är när snön i fjällen smälter och om det då blir så högt att det går upp på åkrarna, växer det sen bara smörblomma där…. Nu när vi ska köra konstgödsel får vi lämna det översvämmade och troligen blir det inte spridet alls pga det är så sent nu. Nu är det verkligen full huggning här. Konstgödsel, stängsel, kvigor ut, harva. Nå, det är bara att spotta i nävarna och sätta igång. Skönt var ju då att min käre make fixade fylltömmaren i lördags. Det var lagret som var helt kaputt. Bra att ha en händig man… 🙂