Program Avelskon i Väst

Utställningen öppnar 09.00

Skolkamp / Showmanship 09.15

Bedömning av Holstein 10.30

Lunch 12.45

Bedömning av Jersey 13.15

Bedömning Ayrshire-SRB 13.30

Best in Show 15,30

Avslut ca 16.00

Domare: Christopher Studer Canada

Ca 100 kor och kvigor tävlar.

Ca 20 utställningsföretag, Cafeteria i Ridhuset

Lunch i Skolans Matsal Kl: 11,30-14,00

FRI ENTRÉ

Rasklubbarna i Skaraborg, Bohuslän och Dalsland tillsammans med

Uddetorps Naturbruksgymnasium inbjuder till utställningen

AVELSKON i VÄST 29 mars 2014

 Utställningen är öppen för alla medlemmar inom ras föreningarna för SRB-AY, Holstein och Jersey samt ungdomsklubbarna i landet.

Sista anmälningsdag 1 mars

Exteriörklasser, Saraklass, besättningsklass, showmanship och skolkamp, Domare samtliga raser Christopher Studer Canada

 Nyhet Tävla om prispengar! Utställningens bästa ko Supreme Champion 5000 kr, Reserv Supreme 2500 kr och bästa kviga 1000 kr

 Djuren skall vara stamboksberättigade och med i kokontroll, BVD- och leukosfria och får ej komma från besättningar med smittsam hosta, diarré eller annan smittsam sjukdom.

Anmälningsavgiften är 400 kr/ ko och 200kr/ kalv även de som går showmanship.

 Inbjudan Avelskon i Väst 2014

Anmälningsblankett kon i väst 2014

Avelkon i Väst 2014 smittskyddsregler

Etiska regler inför Avelskon i Väst 2014

Intyg om hälsoläge 2014 Avelskon i Väst