Rasklubbarna i Jönköpings län i samarbete med Växa Sverige

inbjuder till utställning och showmanship på

Hushållningssällskapets sommarmöte 25 augusti 2018

i Beth utanför Bottnaryd, väster om Jönköping

Djuren skall vara stamboksberättigade och med i SÄL,(Säker Livdjurshande)l, kokontroll och får ej komma från besättningar med hosta, diarré eller annan smittsam sjukdom. Är du osäker på om du är med i SÄL går du in på www.vxa.se, loggar in på Min sida, klickar på Smittsäkrad besättning, klickar sedan på Mina uppgifter och där ser om du är ansluten under provtagningsabbonnemang. Grönt för ansluten och rött för ej ansluten. Är du inte ansluten kontaktar du din seminveterinär.

Anmälningsavgiften är 400kr/ko och 200kr/kalv. Från tredje djuret du anmäler gäller halva priset på den billigaste anmälningsavgiften.

Anmälan skickas till: Växa Sverige, Karin Karlsson, Stålvägen 2 57438 Vetlanda

eller karin.karlsson@vxa.se

Har du frågor kontaktar du: Pelle Karlander 070-5100781 eller Anja Dahlhög 070-6912186

Installning sker på lördagsmorgonen mellan kl.06.00 och 08.00 eller enligt överenskommelse på fredagskvällen mellan kl.18.00 och 20.00. Ta kontakt med arrangörerna om du vill komma på fredagskvällen. Djuren står uppstallade utomhus i haki-ställning.

Då detta är en utställning som lockar många konsumenter har vi beslutat att tvätt av kalvar med hjälp av högtryckstvätt inte är tillåtet på utställningsdagen efter kl.09.00.

Tillgång till vakuumpump finns, men ta med egen spannmaskin.

OBS! Anmälan senast 25/7

Anmälningsavgiften betalas in till bg 5744-7443, Jkpgs holsteinklubb

Varmt välkomna till sommarmötet!

Regler för smittskydd vid Sommarmötets koutställning

Dessa regler för smittskyddet under Sommarmötet 2018 baserar sig på de författningsmässiga regler som finns angivna i “Statens Jordbruksverks föreskrifter om organiserad hälsokontroll av husdjur” (SJVFS 1993:42). Häri och i underliggande råd och anvisningar finns de bestämmelser som ligger till grund för utställningens regler.

  1. Generella krav på djuren från deltagande besättningar
  2. a) Deltagande besättningar får ej vara officiellt spärrade på grund av epizootisk           sjukdom (Paratuberkolos, Salmonella, EHEC etc.)
  3. b) Deltagande djur ska komma från besättningar där smittsam hosta och diarré inte förekommit den senaste månaden.
  4. c) Deltagande djur får ej visa tecken på annan smittsam sjukdom, tex. ringorm.
  5. Krav enligt leukosprogrammets regler.

Deltagande djur ska komma från leukos-fria besättningar.

  1. Krav enligt BVD-programmets regler

Deltagande djur ska komma från BVD-fria besättningar.

  1. Salmonella

Deltagande besättningar skall vara anslutna till Säker livdjurshandel. Är besättningen inte ansluten, kontakta utställningsveterinär.

Utställningsveterinär

Per Arnesson

Växa Sverige

Verkstadsgatan 5

52141 Falköping

010-4710421, 076-1090808

per.arnesson@vxa.se

Etiska regler inför Sommarmötet 2018

Allmänt

Som grund för transporter, uppstallning och skötsel ligger

“Djurskyddsbestämmelser, mjölkdjur och kött” från Jordbruksverket

Förbud mot:

-infusion i juver eller hud.

-klistring av spenar för ändrad riktning eller storlek

-tätning av spenar

-klistring av extra hår

-lugnande, smärtstillande eller stimulerande medel

-djur som står under behandling får ej komma till utställningen

-djur som någon gång haft Strept. Agalactie-mastit får ej komma

-besättning som haft Strept. Agalactie-smitta skall ta direkt kontakt med  utställningsveterinären

Ansvar

Veterinär, domare eller utställningsarrangörerna har rätt att utesluta djur från utställningen om brott skett mot ovan angivna regler. Veterinär kan anmoda djurägare att mjölka kor med överfyllda juver.

Veterinären har rätt att kontrollera djurägarens utrustning över otillåtna medel.

Övrigt

Domaren bör döma efter rasens avelsmål och gärna påtala i sin kritik om kon haft för mycket mjölk i juvret och detta påverkat kons placering negativt.

Det är absolut förbjudet att röka samt intaga alkohol vid korna.