SRB föreningens riksmästerskap i exteriörbedömning

söndagen den 5 augusti kl 17 på Ryssby Gård, Nässjö

Varje klubb kan anmäla en tävlande i varje klass

Juniorer (ej fyllda 20 år den dagen tävlingen är)

Seniorer (20 år eller äldre).

Obs anmäl vem som ska tävla för er senast 18 juni

till

Lina Ragnarsson 0511-26798 eller lina.ragnarsson@srb-foreningen.se