Då även årets stämma var tvungen att planeras om så genomförs den digitalt via Microsoft Teams. Mer information här: Inbjudan digital årsstämma 2021