I år kommer SRB-Föreningen inte att arrangera vårmöte. Detta med anledning av att annat arbete i föreningen prioriteras i och med byte av konsulent. Däremot vill vi slå ett slag för arrangemanget runt Avelskon i Väst som äger rum den 23 mars. Detta är en utställning med exteriörklasser, besättning/ klubbklass, Sara-klass och showmanship. Det finns även tillfälle att träffa kollegor i branschen dagen innan utställningen med föreläsningar i Uddetorps aula och senare på kvällen med gemensam middag. All information finns inom kort här på SRB-Föreningens hemsida. Välkomna!


Avelskon i Väst 2022