Ungdomar med SRB intresse – sök fondpengar
I samband med föreningens 75-års jubileum instiftades en jubileumsfond.
Syftet med fonden är att stimulera ungdomar upptill 25 år som är intresserade av avelsarbete inom SRB rasen och som avser att skaffa sig ökade kunskaper. Stipendiet är öppet för både praktiska och teoretiska studier samt resor som stimulerar till SRB rasens utveckling.
Fondens förvaltas av SRB föreningens styrelse.
Stipendiet åtföljt av diplom delas ut vid föreningens stämma i augusti. Vi vill också ha någon form av redovisning på stämman eller i SRB bladet.
Stipendiet, vars storlek bestäms av styrelsen, kan sökas senast 18 maj hos SRB föreningen, Örnsro Box 64, 532 21 Skara. Förfrågningar ring Lina Ragnarsson tfn 0511-267 98.