Skaraborgs SRB-klubb har haft årsmöte.

Mötet inleddes med föredrag av Sara Wiklert (tv på bilden med Boel Sandberg) exportchef på VikingGenetics. Hon berättade att över hälften av exporten är VikingRed och det mesta är SRB. Exporten som förra året var 879 000 doser går till över 40 länder. Mest exporterade var de kända tjurna peterslund, Orraryd och B Jurist. 95 % av doserna går till korsning. Många av länderna är imponerade över databasen som vi har här i Sverige-den är unik.

Till ny ordförande valdes Katarina Eriksson(på foto med Göte Brunn och Gösta Carlsson) efter Boel Sandberg som avsagt sig omval. Nya i styrelsen är Robert Albertsson, Skara och Henrik Larsson, Mariestad.

Pris till Kerstin (foto) & Gunnar Hedén , Tostaryds gård, Värsås för kon 154 Judith ( Flaka/Torpane) som hade bästa 7 års medeltal kontrollåret 2010.