I dag har vi haft årets kokontrollbesök. Vi förberedde oss igår med att gå igenom bokföringen och avräkningarna för att få fram foderkostnader, levererad mjölk och mjölkintäkt för förra kontrollåret. Foderkostnaden utslagen på den levererade mjölken blev 1,03 kr /kg mjölk, mjölk minus foder landade på 1,90 och arbetstiden per ko och år är 30 timmar. Produktionen var något lägre i fjol på grund av ett lite svagare grovfoder, men de låga kostnaderna uppväger den lägre produktionen. Mjölk minus foder är enligt mig ett av de absolut viktigaste nyckeltalen, om intäkten går raka vägen till närmsta foderföretag försvinner vitsen med en högre produktion. Jag är (som jag kanske har berättat tidigare) en riktig siffernörd och tycker det är jättekul att göra såna här uppföljningar.

Efter att vi gått igenom de olika nyckeltalen idag diskuterade vi vilka förbättringar vi ska fokusera på till nästa år. Det finns alltid saker att finjustera. Högst prioritet för vår del är att fortsätta sträva efter att få till en jämnare kalvning över året och fortsätta hålla rekryteringsnivån låg. Färre kvigor borde också kunna leda till en jämnare beläggning på ungdjursplatserna med jämnare tillväxt och lägre inkalvningsålder som positiv bieffekt. Vi fick en genomgång av Växas rekryteringssnurra, som rådgivarna har tillgång till. Det beräknar hur många dräktigheter och semineringar som behövs varje år, månad och vecka baserat på antalet koplatser, besättningens dräktighetsresultat och rekryteringsprocent med mera. Väldigt smidigt.